Ik  heb de beschikking over tien voedsters en vijf rammen.

Momenteel zijn er een vijftal voedsters gedekt en naar het zich laat aanzien zijn ze alle vijf drachtig.

Op naar 2019. !!!!