De eerste jonge Vlaamse reusjes van seizoen 2024 zijn geboren.

De ijzergrauwe voedster de 3ZX-348 heeft gejongd, zij heeft een nestje van elf jongen, drie konijngrijze, een ijzergrauwe, vijf zwarte en drie blauwgrauwe. De vader van de jongen is de ijzergrauwe ram 2ZX-226.

Verder heeft de blauwgrijze voedster de 3ZX-212 een dag later gejongd, zij heeft er tien, vier konijngrijze, twee ijzergrauwe, een zwarte en drie blauwgrauwe. Van deze jongen is de ijzergrauwe ram de 2ZX-226 de vader. In totaal dus eenentwintig jongen, de moeders hebben een goede moederinstinct en de jongen groeien dan ook voorspoedig.